Khóa học & Chứng chỉ

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

 • Phù hợp cho đối tượng mới bắt đầu làm quen, hoặc đang làm việc như một thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc có tương tác với các thành viên trong dự án Scrum. Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ SDCSMC/SAMC/SPOCSSMC/SSPOCESMC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

 

 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Videos, 01 tài liệu hướng dẫn học, 10 thuật ngữ chuyên ngành, 37 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ  tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về Sales và Marketing.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ MSPCMSSCMSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 51 Videos, 02 tài liệu hướng dẫn học, 54 thuật ngữ, 74 câu hỏi kiểm tra, và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Nghiên cứu marketing.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ MRPCMRSCMREC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 35 Videos, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 77 Thuật ngữ chuyên ngành, 32 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Digital Marketing.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ DMPCDMSCDMEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 55 Videos, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 75 Thuật ngữ chuyên môn, 52 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về Corporate Sales.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ CSPCCSSC → CSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 57 Videos, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 51 Thuật ngữ chuyên môn, 26 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Negotiation Associate Certified (NAC)

 • Chứng chỉ Negotiation Associate do Ngstudy, một Hội đồng toàn cầu về các chứng chỉ Đàm phán, chứng nhận người sở hữu nắm được kiến thức cơ bản về bộ khung NBOK™ Guide
 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn có kiến thức cơ bản về Đàm phán hoặc muốn nâng cao kỹ năng đàm phán hiện tại.
 • Cấp độ của Negotiation Management: Chứng chỉ NACNPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 45 Videos, 27 Câu hỏi kiểm tra, 54 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo).
 • 40 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – Kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.200.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Luyện thi 1450+ câu hỏi PMP mới nhất

 • Bộ câu hỏi luyện thi PMP (Quản lý dự án chuyên nghiệp) quốc tế với hơn 1.450 câu hỏi được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Phù hợp cho các đối tượng: Chuẩn bị thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn Cập nhật kiến thức mới của PMBOK, hoặc muốn Ôn lại kiến thức PMBOK…
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Thực hành hơn 1.450 câu hỏi trong được phân loại theo 18 đề thi thử (với 50 câu hỏi/đề thi từ các vùng kiến thức và quy trình); và các câu hỏi từ các vùng mới như Agile, Process, People, và Business Environment.
 • Chủ động đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Tỷ lệ “Pass” hiện hành 98%.
 • Hoàn tiền 100% nếu không “Pass” kỳ thi PMP.
 • Miễn phí 100% kiểm tra kiến thức đầu vào.

90 ngày

2.000.000vnđ 1.500.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrum Developer (SD)

 • Phù hợp cho các đối tượng đang là thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc các thành viên khác có làm việc/tương tác với Nhóm Scrum, hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SFC™.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSD SM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Videos, 155 thuật ngữ chuyên ngành, 195 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

2.700.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Risk Management (RM)

 • Quản lý rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và được áp dụng cho nhiều loại dự án khác nhau; đặc biệt rất hữu ích trong các ngữ cảnh xấu như thu hẹp kinh doanh/sản xuất, hợp nhất công ty, thu hẹp ngân sách, công nghệ phát triển nhanh và tinh vi….
 • Phù hợp với các đối tượng muốn nâng cao kỹ năng quản lý dự án hoặc mong muốn trở thành Chuyên gia trong Quản lý rủi ro.
 • Mẫu Chứng nhận tham khảo.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 09 Chương, 76 Videos, 09 Tài liệu hướng dẫn học, 167 Câu hỏi kiểm tra, 62 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 Bài kiểm tra thực hành mô phỏng.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 20 PDUs (PMI Approved Code: 2053-RMSTUD).

90 ngày

3.800.000vnđ

Xem chi tiết

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.