Khóa học & Chứng chỉ

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

 • Thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đang làm việc với tư cách là thành viên của Nhóm Scrum hoặc tương tác với các thành viên của dự án Scrum. Tham khảo chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC →  ESMC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

 

 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Video, 01 tài liệu hướng dẫn học, 10 thuật ngữ kỹ thuật, 37 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử của bạn (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

 • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về Bán hàng và Tiếp thị.
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ MSPC MSSC MSEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 51 Video, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 54 điều khoản, 74 câu hỏi kiểm tra và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

 • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về kiến thức chuyên môn về Nghiên cứu Tiếp thị.
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ MRPC MRSC MREC. 
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 35 Video, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 77 Bảng chú giải thuật ngữ, 32 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham chiếu): 40 câu hỏi , thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Digital Marketing
 • Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ DMPC DMSC DMEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 55 Video, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 75 Thuật ngữ Kỹ thuật, 52 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

 • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về Bán hàng của Doanh nghiệp.
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ CSPC CSSC CSEC. 
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 57 Video, 02 Hướng dẫn Nghiên cứu, 51 Thuật ngữ Kỹ thuật, 26 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Negotiation Associate Certified (NAC)

 • Chứng chỉ Liên kết Đàm phán được cấp bởi Ngstudy, một Hội đồng Chứng nhận Đàm phán Toàn cầu, chứng nhận rằng những người nắm giữ có hiểu biết cơ bản về khung Hướng dẫn NBOK ™
 • Thích hợp cho những người muốn có kiến thức cơ bản về Đàm phán hoặc muốn cải thiện kỹ năng đàm phán hiện tại của mình.
 • Cấp độ: Chứng chỉ NAC NPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 45 Video, 27 Câu hỏi Kiểm tra, 54 Thuật ngữ Kỹ thuật và 01 Tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.200.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Thử thách SCRUM & AGILE (Kết thúc)

Điều kiện:

 • Khách hàng là công dân Việt Nam.
 • Phần thưởng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả chính thức và chỉ áp dụng cho chính đối tượng dự thi. Sau thời gian này, phần thưởng sẽ không còn giá trị.
 • ASW có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan… của người nhận cho mục đích quảng cáo và quảng bá thương hiệu (nếu cần).

⇒ Nhấp vào Mua khóa học để đăng ký

Phần thưởng chương trình là Ưu đãi đặc biệt dành cho khóa học e-learning và thi lấy chứng chỉ quốc tế SCRUM MASTER:

 • Kết quả đúng 100%: MIỄN PHÍ 100% – Số lượng ưu đãi: 05. nh cho 05 khách hàng đầu tiên có kết quả 100% và từ khách hàng thứ 6 trở đi có kết quả 100% sẽ được giảm giá 30%.
 • 90% ≤ Kết quả đúng < 100%: GIẢM GIÁ 30% – Số lượng: không giới hạn.
 • 80 ≤ Kết quả đúng < 90%: GIẢM GIÁ 20% – Số lượng ưu đãi: không giới hạn.

Kết quả hàng tuần:

 • Tuần 1 – 27 tháng 7 năm 2021 – 2 tháng 8 năm 2021: Chủ sở hữu CCQT SCRUM MASTER là anh LẠI VĂN ĐỎ  . Xem thêm tại Liên kết 

30 ngày

0.000vnđ

Xem chi tiết

Đề luyện thi PMP quốc tế 1

 • Đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế 1 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc bài thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Thích hợp cho các đối tượng: Chuẩn bị cho Kỳ thi Chứng chỉ PMP Quốc tế hoặc muốn Cập nhật kiến thức của bạn về PMBOK hoặc muốn Xem lại PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

400.000vnđ 200.000vnđ

Xem chi tiết

Đề luyện thi PMP quốc tế 2

 • Đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế 2 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc bài thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK. ..
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

400.000vnđ 200.000vnđ

Xem chi tiết

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.