Khóa học - Chứng chỉ Scrum&Agile

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Scrum Fundamentals Certified (SFC™) – TT

 • Thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đang làm việc với tư cách là thành viên của Nhóm Scrum hoặc tương tác với các thành viên của dự án Scrum. Tham khảo chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC .
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 30 học viên.

 

 • Hình thức học: kết hợp học trực tuyến và lớp học (01 ngày cuối tuần hoặc 2 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Video, 01 hướng dẫn học, 10 thuật ngữ kỹ thuật, 37 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

4.100.000vnđ 2.460.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Developer Certified (SDC™) – TT

 • Thích hợp cho các đối tượng là thành viên của Nhóm Scrum hoặc các thành viên khác làm việc / tương tác với Nhóm Scrum hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Xem chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SFC ™ .
 • Cấp Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC .
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Loại hình học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Video, 155 thuật ngữ kỹ thuật, 195 câu hỏi kiểm tra, 01 bài tập tình huống và thực hành áp dụng (các) dự án thực tế. 
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 75 câu hỏi, thời gian kiểm tra 90 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 98%.
 • PMI chấp nhận PDUs.

180 ngày

7.300.000vnđ 5.880.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Master Certified (SMC™) – TT

 • Phù hợp với những người đã có kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường Scrum và muốn trở thành Scrum Master; hoặc làm Scrum Master trong nhóm / dự án Scrum.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SDC ™ .
 • Cấp Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC →  ESMC. .
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Hình thức học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần).
 • Khóa học bao gồm: 05 chương, 26 Video, 127 thuật ngữ kỹ thuật, 77 câu hỏi kiểm tra, 1 bài tập tình huống và thực hành áp dụng (các) dự án thực tế. 
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả 75%,
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 95%.
 • PMI phê duyệt PDUs.

180 ngày

13.300.000vnđ 8.040.000vnđ

Xem chi tiết

Scrumstudy Agile Master Certified (SAMC™) – TT

 • Thích hợp cho các đối tượng quan tâm đến các khái niệm và thực hành dự án Agile; hoặc muốn có kiến ​​thức về các phương pháp Agile khác nhau.
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SDC ™ hoặc SMC ™ .
 • Cấp Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC →  ESMC.
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Hình thức học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần).
 • Khóa học bao gồm: 11 chương, 42 Video, 124 thuật ngữ kỹ thuật, 83 câu hỏi kiểm tra, 01 bài tập tình huống và ứng dụng thực hành vào (các) dự án thực tế.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 96%.
 • PMI chấp nhận PDUs.

180 ngày

15.700.000vnđ 9.420.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) – TT

 • Hình thức học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần).
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 31 Video, 176 thuật ngữ kỹ thuật, 67 câu hỏi kiểm tra, 01 bài tập tình huống và thực hành ứng dụng vào (các) dự án thực tế.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ .): 140 câu hỏi, thời gian kiểm tra 180 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả 75%,
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 93%.
 • PMI chấp nhận PDUs.

180 ngày

16.900.000vnđ 10.140.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.