Khóa học tại lớp

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Khóa học Scrum Fundamentals (SF) – TT

 • Thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đang làm việc với tư cách là thành viên của Nhóm Scrum hoặc tương tác với các thành viên của dự án Scrum. Tham khảo Đối tượng phù hợp
 • Cấp độ Cao hơn: Khóa học SD SM / SAM / SPO SSM / SSPO ESM .
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 30 học viên.

 

 • Hình thức học: kết hợp học trực tuyến và lớp học (01 ngày cuối tuần hoặc 2 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Video, 01 hướng dẫn học, 10 thuật ngữ kỹ thuật, 37 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tài liệu).
 • PMI chấp thuận PDUs (1 giờ học = 1 PDU)

30 ngày

2.000.000vnđ 1.200.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Fundamentals Certified (SFC™) – TT

 • Thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đang làm việc với tư cách là thành viên của Nhóm Scrum hoặc tương tác với các thành viên của dự án Scrum. Tham khảo chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC .
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 30 học viên.

 

 • Hình thức học: kết hợp học trực tuyến và lớp học (01 ngày cuối tuần hoặc 2 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Video, 01 hướng dẫn học, 10 thuật ngữ kỹ thuật, 37 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

4.100.000vnđ 2.460.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrum Developer (SD) – TT

 • Thích hợp cho các đối tượng là thành viên của Nhóm Scrum hoặc các thành viên khác làm việc / tương tác với Nhóm Scrum hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
 • Khuyến khích những học viên đã tham dự khóa học SF hoặc có Chứng chỉ SFC ™
 • Cấp độ Scrum: Khóa học SF SD SM / SAM / SPO →  SSM / SSPO ESM.
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Loại hình học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và lớp học (02 ngày cuối tuần hoặc 04 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Video, 155 thuật ngữ kỹ thuật, 195 câu hỏi kiểm tra, 01 bài tập tình huống và áp dụng để thực hành (các) dự án thực tế. 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tài liệu).
 • PMI chấp nhận PDUs (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

5.200.000vnđ 3.120.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Developer Certified (SDC™) – TT

 • Thích hợp cho các đối tượng là thành viên của Nhóm Scrum hoặc các thành viên khác làm việc / tương tác với Nhóm Scrum hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Xem chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SFC ™ .
 • Cấp Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC .
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Loại hình học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Video, 155 thuật ngữ kỹ thuật, 195 câu hỏi kiểm tra, 01 bài tập tình huống và thực hành áp dụng (các) dự án thực tế. 
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 75 câu hỏi, thời gian kiểm tra 90 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 98%.
 • PMI chấp nhận PDUs.

180 ngày

7.300.000vnđ 5.880.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrum Master (SM) – TT

 • Phù hợp với những người đã có kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường Scrum và muốn trở thành Scrum Master; hoặc làm Scrum Master trong nhóm / dự án Scrum.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng phù hợp .
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SDC ™ hoặc đã tham gia Khóa học SD
 • Cấp độ Scrum: Khóa học SF  SD SM / SAM / SPO SSM / SSPO ESM.
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Loại hình học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 05 chương, 26 Video, 127 thuật ngữ kỹ thuật, 77 câu hỏi kiểm tra, 1 bài tập tình huống và thực hành áp dụng (các) dự án thực tế. 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tài liệu).
 • Có thể học trên Mobile App
 • PMI chấp nhận PDU (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

10.300.000vnđ 6.180.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrumstudy Agile Master (SAM) – TT

 • Thích hợp cho các đối tượng quan tâm đến các khái niệm và thực hành dự án Agile; hoặc muốn có kiến ​​thức về các phương pháp Agile khác nhau.
 • Tham chiếu chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SDC ™ hoặc SMC ™ hoặc đã tham dự Khóa học SD hoặc SM .
 • Cấp độ Scrum: Khóa học SF SD SM / SAM / SPO SSM / SSPO ESM.
 • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
 • Hình thức học: kết hợp học trực tuyến và học trên lớp (02 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần)
 • Khóa học bao gồm: 11 chương, 42 Video, 124 thuật ngữ kỹ thuật, 83 câu hỏi kiểm tra, 01 bài tập tình huống và thực hành áp dụng (các) dự án thực tế .
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tài liệu).
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận PDU (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

12.300.000vnđ 7.380.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.