Corporate Sales

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Corporate Sales Professional Certified (CSPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Nhân viên Corporate Sales chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ CSFC.
 • Cấp độ của CS: Chứng chỉ CSFCCSPCCSSCCSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 Chương, 141 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 161 Thuật ngữ chuyên môn, 99 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Corporate Sales Specialist Certified (CSSC)

 • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 03 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên viên Corporate Sales.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ CSPC.
 • Cấp độ của CS: Chứng chỉ CSFCCSPCCSSC CSEC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 Chương, 141 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 161 Thuật ngữ chuyên môn, 99 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Corporate Sales Expert Certified (CSEC)

 • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Corporate Sales.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ CSSC.
 • Cấp độ của CS: Chứng chỉ CSFCCSPCCSSCCSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 Chương, 141 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 161 Thuật ngữ chuyên môn, 99 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.