Free Chứng chỉ quốc tế

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

 • Thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đang làm việc với tư cách là thành viên của Nhóm Scrum hoặc tương tác với các thành viên của dự án Scrum. Tham khảo chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC →  ESMC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

 

 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Video, 01 tài liệu hướng dẫn học, 10 thuật ngữ kỹ thuật, 37 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử của bạn (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

 • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về Bán hàng và Tiếp thị.
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ MSPC MSSC MSEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 51 Video, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 54 điều khoản, 74 câu hỏi kiểm tra và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

 • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về kiến thức chuyên môn về Nghiên cứu Tiếp thị.
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ MRPC MRSC MREC. 
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 35 Video, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 77 Bảng chú giải thuật ngữ, 32 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham chiếu): 40 câu hỏi , thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Digital Marketing
 • Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ DMPC DMSC DMEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 55 Video, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 75 Thuật ngữ Kỹ thuật, 52 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

 • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về Bán hàng của Doanh nghiệp.
 • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ CSPC CSSC CSEC. 
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 57 Video, 02 Hướng dẫn Nghiên cứu, 51 Thuật ngữ Kỹ thuật, 26 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ ): 40 câu hỏi, thời gian kiểm tra 60 phút, Đạt – khi kết quả 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.