IT Service Management & COBIT 5

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

ITIL Foundation v4 Certified (ITF4C)

 • IT Infrastructure Library® (ITIL), một bộ khung về Quản lý dịch vụ IT được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, là phương pháp thực hành để xác định, lập kế hoạch, thực hiện và hỗ trợ các dịch vụ IT đối với hoạt động kinh doanh.
 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn nắm được kiến thức cơ bản về Bộ khung ITIL® và cách thức nâng cao chất lượng của IT Service Management trong tổ chức.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 5 chương, 38 Videos, 81 Câu hỏi kiểm tra, 02 tài liệu tham khảo, và 01  bài kiểm tra thực hành mô phỏng thực tế.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 18 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 40 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 60′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 65%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

180 ngày

COBIT Foundation v5 Certified (COBIT5C)

 • COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology), một bộ khung về Quản lý bộ máy Công nghệ thông tin được công nhận toàn cầu, giúp điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh theo mục tiêu và quy trình của IT, cung cấp các công cụ, nguồn lực, và hướng dẫn để đạt được, xác định và phối với các nhiệm vụ kinh doanh.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 05 Chương, 109 Videos, 50 Câu hỏi kiểm tra, 356 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 bài kiểm tra thực hành mô phỏng thực tế.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 50 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 40′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 50%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

60 ngày

ITIL Intermediate SO Certified (ILSOC)

 • ITIL® Intermediate Service Operation (SO) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle.
 • Chứng chỉ ILSOC chứng nhận người sở hữu nắm vững các chức năng, nguyên tắc, quy trình, và các hoạt động vận hành để quản lý thành công việc thực hiện các sản phẩm/dịch vụ cũng như cải thiện  IT Service Management.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ ITF4C.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 31 Videos, 17 Tài liệu hướng dẫn học, 102 Câu hỏi kiểm tra, 534 Thuật ngữ chuyên môn, và 02 Câu hỏi thực hành.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 8 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 90′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 70%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS

180 ngày

ITIL Intermediate CSI Certified (ITCSIC)

 • ITIL® Intermediate – Continual Service Improvement (CSI) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle.
 • Chứng chỉ  ITCSIC chứng nhận người sở hữu nắm vững các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình thực hiện của giai đoạn Continual Service Improvement để có thể đánh giá sản phẩm/dịch vụ theo các giai đoạn lập chiến lược, thiết kế, chuyển giao, và hoạt động của IT Service Lifecycle.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ ITF4C.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 9 Videos, 08 Tài liệu hướng dẫn học, 146 Câu hỏi kiểm tra, 374 Thuật ngữ chuyên môn, và 02 Câu hỏi thực hành.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 8 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 90′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 70%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.