IT Service Management & COBIT 5

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

ITIL Foundation v4 Certified (ITF4C)

 • Thư viện Hạ tầng CNTT® (ITIL), khuôn khổ Quản lý Dịch vụ CNTT được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, là một thực hành gồm xác định, lập kế hoạch, triển khai và các dịch vụ hỗ trợ. Dịch vụ CNTT cho hoạt động kinh doanh.
 • Thích hợp cho những ai muốn có kiến thức cơ bản về Khung ITIL® và cách cải thiện chất lượng Quản lý Dịch vụ CNTT trong một tổ chức.
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 5 chương, 38 video, 81 câu hỏi kiểm tra, 02 tài liệu tham khảo và 01 bài kiểm tra thực hành mô phỏng thực tế.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận 18 PDUs.
 • Bài thi trực tuyến và chứng chỉ điện tử: 40 câu hỏi, thời gian làm bài 60 ‘, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 65%.
 • Chứng chỉ do AXELOS cấp.

180 ngày

10.400.000vnđ 8.840.000vnđ

Xem chi tiết

COBIT Foundation v5 Certified (COBIT5C)

 • COBIT 5 (Mục tiêu Kiểm soát đối với Công nghệ Thông tin và Liên quan), một khuôn khổ Quản lý Công nghệ Thông tin được công nhận trên toàn cầu giúp điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh với các mục tiêu và quy trình CNTT, cung cấp các công cụ, tài nguyên và hướng dẫn để đạt được, xác định và điều phối các sứ mệnh kinh doanh .
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 05 Chương, 109 Video, 50 Câu hỏi Kiểm tra, 356 Thuật ngữ Kỹ thuật và 01 bài kiểm tra thực hành mô phỏng.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử: 50 câu hỏi, thời gian làm bài 40 ‘, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 50%.
 • Chứng chỉ do AXELOS cấp.

60 ngày

10.800.000vnđ 9.180.000vnđ

Xem chi tiết

ITIL Intermediate SO Certified (ILSOC)

 • Hoạt động Dịch vụ Trung gian của ITIL® (SO) là một trong 05 mô-đun của Vòng đời Dịch vụ ITIL®.
 • Chứng chỉ ILSOC chứng nhận người có chức năng, nguyên tắc, quy trình và hoạt động để quản lý thành công việc triển khai các sản phẩm / dịch vụ và cải thiện Quản lý dịch vụ CNTT.
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
 • Thích hợp cho những sinh viên đã có Chứng chỉ ITF4C .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 31 Video, 17 Hướng dẫn Học, 102 Câu hỏi Kiểm tra, 534 Thuật ngữ Kỹ thuật và 02 Bài tập Thực hành.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Bài thi trực tuyến và Chứng chỉ điện tử: 8 câu hỏi, thời gian làm bài 90 ‘, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 70%.
 • Chứng chỉ do AXELOS cấp

180 ngày

15.600.000vnđ 13.260.000vnđ

Xem chi tiết

ITIL Intermediate CSI Certified (ITCSIC)

 • ITIL® Trung gian – Cải tiến Dịch vụ Liên tục (CSI) là một trong 05 mô-đun của Vòng đời Dịch vụ ITIL®.
 • Chứng chỉ ITCSIC xác nhận rằng chủ sở hữu đã nắm vững các nguyên tắc, kỹ thuật và quy trình thực hiện của giai đoạn Cải tiến dịch vụ liên tục để có thể đánh giá sản phẩm / dịch vụ theo giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế chiến lược, phân phối và vận hành Vòng đời dịch vụ CNTT.
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
 • Thích hợp cho những học viên đã có Chứng chỉ ITF4C .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 9 Video, 08 Hướng dẫn Học, 146 Câu hỏi Kiểm tra, 374 Thuật ngữ Kỹ thuật và 02 Bài tập Thực hành.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Bài thi trực tuyến và Chứng chỉ điện tử: 8 câu hỏi, thời gian làm bài 90 ‘, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 70%.
 • Chứng chỉ do AXELOS cấp.

180 ngày

15.600.000vnđ 13.260.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.