Khóa học khác

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Khóa học Risk Management (RM)

 • Quản lý rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và được áp dụng cho nhiều loại dự án khác nhau; đặc biệt rất hữu ích trong các ngữ cảnh xấu như thu hẹp kinh doanh/sản xuất, hợp nhất công ty, thu hẹp ngân sách, công nghệ phát triển nhanh và tinh vi….
 • Phù hợp với các đối tượng muốn nâng cao kỹ năng quản lý dự án hoặc mong muốn trở thành Chuyên gia trong Quản lý rủi ro.
 • Mẫu Chứng nhận tham khảo.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 09 Chương, 76 Videos, 09 Tài liệu hướng dẫn học, 167 Câu hỏi kiểm tra, 62 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 Bài kiểm tra thực hành mô phỏng.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 20 PDUs (PMI Approved Code: 2053-RMSTUD).

90 ngày

Khóa học Negotiation Professional (NP)

 • Khóa học Negotiation Professional cung cấp kiến thức được biên soạn dựa trên bộ khung NBOK™ Guide để Đàm phán thành công.
 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Đàm phán chuyên nghiệp.
 • Cấp độ của Negotiation: Chứng chỉ NACNP
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 04 Chương, 45 Videos, 27 Câu hỏi kiểm tra, 54 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.

180 ngày

Khóa học Certificate in Education (CE)

 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn có kiến thức về giáo dục toàn cầu và/hoặc lấy Chứng chỉ đào tạo từ Global education platform.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 13 Videos, và 62 Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên Mobile App.

 

Lifetime

Negotiation Professional Certified (NPC)

 • Chứng chỉ Negotiation Professional do Ngstudy, một Hội đồng toàn cầu về các chứng chỉ Đàm phán, chứng nhận người sở hữu nắm được kiến thức về bộ khung NBOK™ Guide để Đàm phán thành công.
 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Đàm phán chuyên nghiệp.
 • Cấp độ của Negotiation Management: Chứng chỉ NACNPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 04 Chương, 45 Videos, 27 Câu hỏi kiểm tra, 54 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 50%.
 • Tỷ lệ Pass hiện hành: 98%.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.