Khóa học khác

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Khóa học Risk Management (RM)

 • Quản lý Rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và có thể áp dụng cho nhiều loại dự án khác nhau; đặc biệt hữu ích trong các tình huống xấu như thu hẹp quy mô sản xuất / kinh doanh, hợp nhất công ty, ngân sách thu hẹp, phát triển nhanh và công nghệ phức tạp….
 • Thích hợp cho những ai muốn nâng cao kỹ năng quản lý dự án của mình hoặc muốn trở thành Chuyên gia về Quản lý rủi ro.
 • Mẫu Chứng chỉ tham khảo. 
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 09 Chương, 76 Video, 09 Tài liệu hướng dẫn, 167 Câu hỏi Kiểm tra, 62 Thuật ngữ Kỹ thuật và 01 Bài kiểm tra Thực hành Mô phỏng.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI châp nhận 20 PDUs (Mã phê duyệt của PMI: 2053-RMSTUD).

90 ngày

3.800.000vnđ 2.880.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Certificate in Education (CE)

 • Thích hợp cho những ai muốn có kiến thức về giáo dục toàn cầu và / hoặc lấy Chứng chỉ đào tạo từ nền tảng giáo dục Toàn cầu.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 13 Video và 62 Câu hỏi Kiểm tra.
 • Có thể học trên Mobile App.

 

90 ngày

6.000.000vnđ 3.600.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Professional Negotiation (NP)

 • Khóa học Chuyên gia Đàm phán cung cấp kiến thức được biên soạn dựa trên khung Hướng dẫn NBOK ™ để Đàm phán Thành công.
 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhà đàm phán chuyên nghiệp.
 • Cấp độ: Chứng chỉ NAC NP
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 04 Chương, 45 Video, 27 Câu hỏi Kiểm tra, 54 Thuật ngữ Kỹ thuật và 01 Tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.

180 ngày

5.100.000vnđ 4.080.000vnđ

Xem chi tiết

Negotiation Professional Certified (NPC)

 • Chứng chỉ Chuyên gia Đàm phán, do Ngstudy, một Hội đồng Chứng chỉ Đàm phán Toàn cầu cấp, chứng nhận rằng người có kiến thức về khung Hướng dẫn NBOK ™ để Đàm phán Thành công.
 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhà đàm phán chuyên nghiệp.
 • Cấp độ: Chứng chỉ NAC NPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 04 Chương, 45 Video, 27 Câu hỏi Kiểm tra, 54 Thuật ngữ Kỹ thuật và 01 Tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử của bạn (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 50%.
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 98%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.760.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.