Khóa học trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)

 • Phù hợp cho đối tượng mới bắt đầu làm quen, hoặc đang làm việc như một thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc có tương tác với các thành viên trong dự án Scrum. Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ SDCSMC/SAMC/SPOCSSMC/SSPOCESMC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

 

 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 19 Videos, 01 tài liệu hướng dẫn học, 10 thuật ngữ chuyên ngành, 37 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ  tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

2.400.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về Sales và Marketing.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ MSPCMSSCMSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 51 Videos, 02 tài liệu hướng dẫn học, 54 thuật ngữ, 74 câu hỏi kiểm tra, và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Nghiên cứu marketing.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ MRPCMRSCMREC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 35 Videos, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 77 Thuật ngữ chuyên ngành, 32 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Digital Marketing.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ DMPCDMSCDMEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 chương, 55 Videos, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 75 Thuật ngữ chuyên môn, 52 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về Corporate Sales.
 • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ CSPCCSSC → CSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 57 Videos, 02 Tài liệu hướng dẫn học, 51 Thuật ngữ chuyên môn, 26 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 10 PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 40 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.600.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.