Khóa học trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Corporate Sales Expert Certified (CSEC)

 • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Corporate Sales.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ CSSC.
 • Cấp độ của CS: Chứng chỉ CSFCCSPCCSSCCSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 Chương, 141 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 161 Thuật ngữ chuyên môn, 99 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Khóa học Expert Scrum Master (ESM)

 • Phù hợp cho những chuyên gia đang tham gia nhiều nhóm/dự án Scrum và mong muốn quản lý những Dự án Scrum phức tạp cũng như Program/Portfolio Scrum.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp cho học viên đã có 03 năm kinh nghiệm quản lý các dự án Scrum hoặc phương pháp Agile khác và đã tham dự các Khóa SM, SPO,SAM.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSDSM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 115 Videos, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

ITIL Intermediate SO Certified (ILSOC)

 • ITIL® Intermediate Service Operation (SO) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle.
 • Chứng chỉ ILSOC chứng nhận người sở hữu nắm vững các chức năng, nguyên tắc, quy trình, và các hoạt động vận hành để quản lý thành công việc thực hiện các sản phẩm/dịch vụ cũng như cải thiện  IT Service Management.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ ITF4C.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 31 Videos, 17 Tài liệu hướng dẫn học, 102 Câu hỏi kiểm tra, 534 Thuật ngữ chuyên môn, và 02 Câu hỏi thực hành.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 8 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 90′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 70%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS

180 ngày

ITIL Intermediate CSI Certified (ITCSIC)

 • ITIL® Intermediate – Continual Service Improvement (CSI) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle.
 • Chứng chỉ  ITCSIC chứng nhận người sở hữu nắm vững các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình thực hiện của giai đoạn Continual Service Improvement để có thể đánh giá sản phẩm/dịch vụ theo các giai đoạn lập chiến lược, thiết kế, chuyển giao, và hoạt động của IT Service Lifecycle.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ ITF4C.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 9 Videos, 08 Tài liệu hướng dẫn học, 146 Câu hỏi kiểm tra, 374 Thuật ngữ chuyên môn, và 02 Câu hỏi thực hành.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 8 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 90′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 70%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

180 ngày

Expert Scrum Master Certified (ESMC™)

 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 115 Videos, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App0
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 200 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 240 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%,
 • Tỷ lệ Pass hiện hành: 95%.

180 ngày

PRINCE2 Foundation + Practitioner Certified (P2FPC)

 • Chứng chỉ P2FPC bao gồm toàn bộ lợi ích và đối tượng học phù hợp của Chứng chỉ P2FCP2PC.
 • Học viên chỉ cần thực hiện Kỳ thi lấy Chứng chỉ P2PC.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có kiến thức về quản lý dự án hoặc có kinh nghiệm làm hoặc tham gia vào dự án.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 18 Chương, 47 Videos, 18 Tài liệu hướng dẫn học, 588 Câu hỏi kiểm tra, và 584 Thuật ngữ chuyên môn.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 80 câu hỏi tình huống, thời gian thi 150′, Pass – kết quả ≥ 55%.

360 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.