Khóa học trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Negotiation Associate Certified (NAC)

 • Chứng chỉ Negotiation Associate do Ngstudy, một Hội đồng toàn cầu về các chứng chỉ Đàm phán, chứng nhận người sở hữu nắm được kiến thức cơ bản về bộ khung NBOK™ Guide
 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn có kiến thức cơ bản về Đàm phán hoặc muốn nâng cao kỹ năng đàm phán hiện tại.
 • Cấp độ của Negotiation Management: Chứng chỉ NACNPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 02 Chương, 45 Videos, 27 Câu hỏi kiểm tra, 54 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo).
 • 40 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 60 phút, Pass – Kết quả ≥ 75%.

30 ngày

3.200.000vnđ 0.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrum Developer (SD)

 • Phù hợp cho các đối tượng đang là thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc các thành viên khác có làm việc/tương tác với Nhóm Scrum, hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SFC™.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSD SM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Videos, 155 thuật ngữ chuyên ngành, 195 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

Khóa học Risk Management (RM)

 • Quản lý rủi ro (RM) là một kỹ năng rất cần thiết và được áp dụng cho nhiều loại dự án khác nhau; đặc biệt rất hữu ích trong các ngữ cảnh xấu như thu hẹp kinh doanh/sản xuất, hợp nhất công ty, thu hẹp ngân sách, công nghệ phát triển nhanh và tinh vi….
 • Phù hợp với các đối tượng muốn nâng cao kỹ năng quản lý dự án hoặc mong muốn trở thành Chuyên gia trong Quản lý rủi ro.
 • Mẫu Chứng nhận tham khảo.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 09 Chương, 76 Videos, 09 Tài liệu hướng dẫn học, 167 Câu hỏi kiểm tra, 62 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 Bài kiểm tra thực hành mô phỏng.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận 20 PDUs (PMI Approved Code: 2053-RMSTUD).

90 ngày

Khóa học Six Sigma Green Belt (SSGB)

180 ngày

Scrum Developer Certified (SDC™)

 • Phù hợp cho các đối tượng đang là thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc các thành viên khác có làm việc/tương tác với Nhóm Scrum, hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SFC™.
 • Cấp độ của Scrum: Chứng chỉ SFCSDC SMC/SAMC/SPOCSSMC/SSPOCESMC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Videos, 155 thuật ngữ chuyên ngành, 195 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 75 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%,
 • Tỷ lệ Pass hiện hành: 98%

180 ngày

Khóa học Negotiation Professional (NP)

 • Khóa học Negotiation Professional cung cấp kiến thức được biên soạn dựa trên bộ khung NBOK™ Guide để Đàm phán thành công.
 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Đàm phán chuyên nghiệp.
 • Cấp độ của Negotiation: Chứng chỉ NACNP
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 04 Chương, 45 Videos, 27 Câu hỏi kiểm tra, 54 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 tài liệu tham khảo.
 • Có thể học trên Mobile App.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.