Khóa học trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Six Sigma Green Belt Certified (SSGBC)

180 ngày

Khóa học Certificate in Education (CE)

 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn có kiến thức về giáo dục toàn cầu và/hoặc lấy Chứng chỉ đào tạo từ Global education platform.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 08 Chương, 13 Videos, và 62 Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên Mobile App.

 

Lifetime

Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Chief Scrum Master/Program Scrum Master/Portfolio Scrum Master.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp cho các đối tượng học viên đã tham dự Khóa học SM.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSDSM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 51 Videos, 150 thuật ngữ chuyên ngành, 100 câu hỏi kiểm tra, và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

Marketing Strategy Professional Certified (MSPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành một Nhân viên Chiến lược marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MSFC.
 • Cấp độ của MS: Chứng chỉ MSFCMSPCMSSCMSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 158 Videos, 06 tài liệu hướng dẫn học, 171 thuật ngữ chuyên ngành, 214 câu hỏi kiểm tra, và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Marketing Research Professional Certified (MRPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Nhân viên Nghiên cứu marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MRFC.
 • Cấp độ của MR: Chứng chỉ MRFCMRPCMRSCMREC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 97 Videos, 06 Tài liệu hướng dẫn học, 240 Thuật ngữ chuyên ngành, 52 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Digital Marketing Professional Certified (DMPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Nhân viên Digital Marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMFC.
 • Cấp độ của MR: Chứng chỉ DMFCDMPCDMSCDMEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 190 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 218 Thuật ngữ chuyên môn, 174 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.