Khóa học trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

COBIT Foundation v5 Certified (COBIT5C)

 • COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology), một bộ khung về Quản lý bộ máy Công nghệ thông tin được công nhận toàn cầu, giúp điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh theo mục tiêu và quy trình của IT, cung cấp các công cụ, nguồn lực, và hướng dẫn để đạt được, xác định và phối với các nhiệm vụ kinh doanh.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 05 Chương, 109 Videos, 50 Câu hỏi kiểm tra, 356 Thuật ngữ chuyên môn, và 01 bài kiểm tra thực hành mô phỏng thực tế.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 50 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 40′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 50%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

60 ngày

MSP Foundation Certified (MSPFC)

 • MSP (Managing Successful Programmes) là một phương pháp quản lý các dự án/chương trình được áp dụng rộng rãi trên thế giới
 • Chứng chỉ MSP (Managing Successful Programmes) FC trang bị kiến thức và chứng nhận cho người sở hữu hiểu rõ về MSP Guidance để làm việc trong một nhóm tạo hoặc quản lý một chương trình.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có kiến thức về quản lý dự án hoặc có kinh nghiệm làm hoặc tham gia vào dự án.
 • Cấp độ của MSP: Chứng chỉ MSPFCMSPPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 19 Chương, 87 Videos, 19 Tài liệu hướng dẫn học, 175 Câu hỏi kiểm tra, 384 Thuật ngữ chuyên môn, và 02 Câu hỏi thực hành mô phỏng thực tế.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử: 60 câu hỏi (nhiều đáp án), thời gian thi 60′, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 60%.
 • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.

60 ngày

Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)

 • Khóa học bao gồm: 08 chương, 56 Videos, 88 câu hỏi kiểm tra, và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 70 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Six Sigma Black Belt Certified (SSBBC)

180 ngày

Scrumstudy Agile Master Certified (SAMC™)

 • Khóa học bao gồm: 11 chương, 42 Videos, 124 thuật ngữ chuyên ngành, 83 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.
 • Tỷ lệ Pass hiện hành: 96%.

180 ngày

Lean Six Sigma Black Belt Certified (LSSBBC)

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.