Marketing Strategy

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Marketing Strategy Professional Certified (MSPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhà chiến lược tiếp thị chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ MSFC .
 • Cấp độ MS: Chứng chỉ MSFC MSPC MSSC MSEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 158 Video, 06 tài liệu hướng dẫn học, 171 thuật ngữ kỹ thuật, 214 câu hỏi kiểm tra và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham chiếu): 100 câu hỏi , thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Strategy Specialist Certified (MSSC)

 • Thích hợp cho những người đã có trên 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bán hàng và Tiếp thị.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng nhận MSPC .
 • Cấp độ MS: Chứng chỉ MSFC MSPC MSSC MSEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 190 Video, 06 hướng dẫn học, 171 thuật ngữ kỹ thuật, 214 câu hỏi kiểm tra và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử của bạn (Mẫu Chứng chỉ tham khảo) 140 câu hỏi, thời gian làm bài 180 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

10.800.000vnđ 7.560.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Strategy Expert Certified (MSEC)

 • Phù hợp với những người có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bán hàng và Tiếp thị và muốn trở thành Nhà chiến lược tiếp thị.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ MSSC
 • Cấp độ MS: Chứng chỉ MSFC MSPC MSSC MSEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 190 Video, 06 hướng dẫn học, 171 thuật ngữ kỹ thuật, 214 câu hỏi kiểm tra và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Biểu mẫu Chứng chỉ tham khảo): 180 câu hỏi (trắc nghiệm), thời gian làm bài 240 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

14.400.000vnđ 10.080.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.