Quản lý chất lượng - (Lean) SixSigma

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Khóa học Six Sigma Green Belt (SSGB)

180 ngày

4.100.000vnđ 2.460.000vnđ

Xem chi tiết

Six Sigma Green Belt Certified (SSGBC)

180 ngày

6.000.000vnđ 3.600.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB)

180 ngày

8.300.000vnđ 4.980.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Six Sigma Black Belt (SSBB)

180 ngày

9.300.000vnđ 5.580.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB)

180 ngày

10.400.000vnđ 6.240.000vnđ

Xem chi tiết

Lean Six Sigma Green Belt Certified (LSSGBC)

180 ngày

10.800.000vnđ 6.480.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.