Quản lý dự án

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Khóa học Scrum Developer (SD)

 • Thích hợp cho các đối tượng là thành viên của Nhóm Scrum hoặc các thành viên khác làm việc / tương tác với Nhóm Scrum hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
 • Khuyến khích những sinh viên đã có Chứng chỉ SFC ™
 • Cấp độ Scrum: Khóa học SFC SD SM / SAM / SPO SSM / SSPO ESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Video, 155 thuật ngữ kỹ thuật, 195 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận PDUs (1 giờ = 1 PDU).

180 ngày

2.700.000vnđ 1.620.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Developer Certified (SDC™)

 • Thích hợp cho các đối tượng là thành viên của Nhóm Scrum hoặc các thành viên khác làm việc / tương tác với Nhóm Scrum hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Xem chi tiết Đối tượng phù hợp
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SFC ™ .
 • Cấp độ Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Video, 155 thuật ngữ kỹ thuật, 195 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 75 câu hỏi, thời gian kiểm tra 90 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt khi kết quả ≥ 75%,
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 98%.

180 ngày

4.800.000vnđ 2.880.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrum Master (SM)

 • Khóa học bao gồm: 05 chương, 26 Video, 127 thuật ngữ kỹ thuật, 77 câu hỏi kiểm tra và 1 bài tập tình huống
 • Có thể học trên Mobile App
 • PMI chấp nhận PDU (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

7.800.000vnđ 4.680.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)

 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 51 Video, 150 thuật ngữ kỹ thuật, 100 câu hỏi kiểm tra và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận các PDU (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

6.800.000vnđ 5.440.000vnđ

Xem chi tiết

Khóa học Scrumstudy Agile Master (SAM)

 • Khóa học bao gồm: 11 chương, 42 Video, 124 thuật ngữ kỹ thuật, 83 câu hỏi kiểm tra và 01 bài tập tình huống
 • Có thể học trên Mobile App.
 • PMI chấp nhận PDU (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

9.800.000vnđ 5.880.000vnđ

Xem chi tiết

Scrum Master Certified (SMC™)

 • Khóa học bao gồm: 05 chương, 26 Video, 127 thuật ngữ kỹ thuật, 77 câu hỏi kiểm tra và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥  75%,
 • Tỷ lệ Đạt hiện tại: 95%

180 ngày

10.800.000vnđ 6.480.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.