Quản lý dự án

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Khóa học Scrum Developer (SD)

 • Phù hợp cho các đối tượng đang là thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc các thành viên khác có làm việc/tương tác với Nhóm Scrum, hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SFC™.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSD SM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Videos, 155 thuật ngữ chuyên ngành, 195 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

Scrum Developer Certified (SDC™)

 • Phù hợp cho các đối tượng đang là thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc các thành viên khác có làm việc/tương tác với Nhóm Scrum, hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SFC™.
 • Cấp độ của Scrum: Chứng chỉ SFCSDC SMC/SAMC/SPOCSSMC/SSPOCESMC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 12 chương, 70 Videos, 155 thuật ngữ chuyên ngành, 195 câu hỏi kiểm tra, và 01 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 75 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%,
 • Tỷ lệ Pass hiện hành: 98%

180 ngày

Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Chief Scrum Master/Program Scrum Master/Portfolio Scrum Master.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp cho các đối tượng học viên đã tham dự Khóa học SM.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSDSM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 51 Videos, 150 thuật ngữ chuyên ngành, 100 câu hỏi kiểm tra, và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

Khóa học Scrum Master (SM)

 • Phù hợp cho các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường Scrum và mong muốn trở thành Scrum Master; hoặc đang làm việc như một Scrum Master trong nhóm/dự án Scrum.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SDC™ hoặc đã tham gia Khóa học SD.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSDSM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 05 chương, 26 Videos, 127 thuật ngữ chuyên ngành, 77 câu hỏi kiểm tra, và 1 bài tập tình huống
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo giờ học (1 giờ học = 1 PDU).

180 ngày

Scaled Scrum Master Certified (SSMC™)

 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 51 Videos, 150 thuật ngữ chuyên ngành, 100 câu hỏi kiểm tra, và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 70 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Khóa học Scaled Scrum Product Owner (SSPO)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành một Chief Product Owner/Program Product Owner/Portfolio Product Owner.
 • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
 • Phù hợp cho các đối tượng đã tham dự Khóa học SPO.
 • Cấp độ của Scrum: Khóa học SFCSDSM/SAM/SPO → SSM/SSPOESM.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

 

 

 

 • Khóa học bao gồm: 08 chương, 56 Videos, 88 câu hỏi kiểm tra, và 1 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên VMEdu Mobile App.
 • Được PMI chấp nhận PDUs theo thời gian học thực tế (1 giờ học = 1PDU)

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.