Sales&Marketing

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Marketing Strategy Professional Certified (MSPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành một Nhân viên Chiến lược marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MSFC.
 • Cấp độ của MS: Chứng chỉ MSFCMSPCMSSCMSEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 158 Videos, 06 tài liệu hướng dẫn học, 171 thuật ngữ chuyên ngành, 214 câu hỏi kiểm tra, và 02 bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Marketing Research Professional Certified (MRPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Nhân viên Nghiên cứu marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MRFC.
 • Cấp độ của MR: Chứng chỉ MRFCMRPCMRSCMREC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 97 Videos, 06 Tài liệu hướng dẫn học, 240 Thuật ngữ chuyên ngành, 52 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Digital Marketing Professional Certified (DMPC)

 • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Nhân viên Digital Marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMFC.
 • Cấp độ của MR: Chứng chỉ DMFCDMPCDMSCDMEC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 190 Videos, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 218 Thuật ngữ chuyên môn, 174 Câu hỏi kiểm tra, và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 120 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Affiliate Marketing Professional Certified (AMPC)

 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Affiliate Marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMPC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: Videos, Tài liệu hướng dẫn học, Thuật ngữ chuyên môn, và Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 80 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Email Marketing Professional Certified (EMPC)

 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Email Marketing chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMPC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: Videos, Tài liệu hướng dẫn học, Thuật ngữ chuyên môn, và Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 80 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Search Engine Optimization Professional Certified (SEPC)

 • Phù hợp với các đối tượng mong muốn trở thành Chuyên viên Search Engine Optimization (SEO) chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMPC.
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: Videos, Tài liệu hướng dẫn học, Thuật ngữ chuyên môn, và Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên SMstudy Mobile App.
 • Thi online và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 80 câu hỏi (chọn nhiều đáp án), thời gian thi 90 phút, Giám thị giám sát, Pass – kết quả ≥ 75%.

180 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.