Sales&Marketing

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Marketing Strategy Professional Certified (MSPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhà chiến lược tiếp thị chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ MSFC .
 • Cấp độ MS: Chứng chỉ MSFC MSPC MSSC MSEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 chương, 158 Video, 06 tài liệu hướng dẫn học, 171 thuật ngữ kỹ thuật, 214 câu hỏi kiểm tra và 02 Bài tập tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham chiếu): 100 câu hỏi , thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Marketing Research Professional Certified (MRPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhà nghiên cứu tiếp thị chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những sinh viên đã có Chứng chỉ MRFC .
 • Cấp độ MR: Chứng chỉ MRFC MRPC MRSC MREC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 06 Chương, 97 Video, 06 Tài liệu hướng dẫn, 240 Thuật ngữ, 52 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi (trắc nghiệm), thời gian thi 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Digital Marketing Professional Certified (DMPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhân viên Tiếp thị Kỹ thuật số chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ DMFC .
 • Cấp độ MR: Chứng chỉ DMFC DMPC DMSC DMEC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: 07 chương, 190 Video, 07 Tài liệu hướng dẫn học, 218 Thuật ngữ Kỹ thuật, 174 Câu hỏi Kiểm tra và 02 Bài tập Tình huống.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 100 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Affiliate Marketing Professional Certified (AMPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tiếp thị Liên kết chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng nhận DMPC .
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: Video, Hướng dẫn học, Bảng chú giải thuật ngữ và Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ   tham khảo): 80 câu hỏi, thời gian thi 90 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Email Marketing Professional Certified (EMPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia tiếp thị qua email chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng nhận DMPC
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: Video, Hướng dẫn học, Bảng chú giải thuật ngữ và Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ  tham khảo): 80 câu hỏi , thời gian làm bài 90 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả ≥ 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Search Engine Optimization Professional Certified (SEPC)

 • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Chuyên gia Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) chuyên nghiệp.
 • Khuyến khích những học viên đã có Chứng nhận DMPC . 
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Khóa học bao gồm: Video, Hướng dẫn học, Bảng chú giải thuật ngữ và Câu hỏi kiểm tra.
 • Có thể học trên Mobile App.
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến và nhận Chứng chỉ điện tử (Mẫu Chứng chỉ tham khảo): 80 câu hỏi, thời gian thi 90 phút, Giám thị coi thi trực tuyến, Đạt – khi kết quả 75%.

180 ngày

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ

Xem chi tiết

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.