Luyện thi trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN CHI TIẾT

Thử thách SCRUM & AGILE (Kết thúc)

Điều kiện:

 • Khách hàng là công dân Việt Nam.
 • Phần thưởng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả chính thức và chỉ áp dụng cho chính đối tượng dự thi. Sau thời gian này, phần thưởng sẽ không còn giá trị.
 • ASW có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan… của người nhận cho mục đích quảng cáo và quảng bá thương hiệu (nếu cần).

⇒ Nhấp vào Mua khóa học để đăng ký

Phần thưởng chương trình là Ưu đãi đặc biệt dành cho khóa học e-learning và thi lấy chứng chỉ quốc tế SCRUM MASTER:

 • Kết quả đúng 100%: MIỄN PHÍ 100% – Số lượng ưu đãi: 05. nh cho 05 khách hàng đầu tiên có kết quả 100% và từ khách hàng thứ 6 trở đi có kết quả 100% sẽ được giảm giá 30%.
 • 90% ≤ Kết quả đúng < 100%: GIẢM GIÁ 30% – Số lượng: không giới hạn.
 • 80 ≤ Kết quả đúng < 90%: GIẢM GIÁ 20% – Số lượng ưu đãi: không giới hạn.

Kết quả hàng tuần:

 • Tuần 1 – 27 tháng 7 năm 2021 – 2 tháng 8 năm 2021: Chủ sở hữu CCQT SCRUM MASTER là anh LẠI VĂN ĐỎ  . Xem thêm tại Liên kết 

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 5

 • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 5 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và được cập nhật theo cấu trúc Đề thi Chứng chỉ PMP 2021 .
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thật bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút.
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 4

 • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 4 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc đề thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 3

 • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 3 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và được cập nhật theo cấu trúc Đề thi Chứng chỉ PMP năm 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 2

 • Đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế 2 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc bài thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK. ..
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 1

 • Đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế 1 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc bài thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Thích hợp cho các đối tượng: Chuẩn bị cho Kỳ thi Chứng chỉ PMP Quốc tế hoặc muốn Cập nhật kiến thức của bạn về PMBOK hoặc muốn Xem lại PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Khoá học trực tuyến