Luyện thi trực tuyến

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN CHI TIẾT

Luyện thi 1450+ câu hỏi PMP mới nhất

  • Bộ câu hỏi luyện thi PMP (Quản lý dự án chuyên nghiệp) quốc tế với hơn 1.450 câu hỏi được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc thi Chứng chỉ PMP 2021.
  • Phù hợp cho các đối tượng: Chuẩn bị thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn Cập nhật kiến thức mới của PMBOK, hoặc muốn Ôn lại kiến thức PMBOK…
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
  • Thực hành hơn 1.450 câu hỏi trong được phân loại theo 18 đề thi thử (với 50 câu hỏi/đề thi từ các vùng kiến thức và quy trình); và các câu hỏi từ các vùng mới như Agile, Process, People, và Business Environment.
  • Chủ động đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
  • Tỷ lệ “Pass” hiện hành 98%.
  • Hoàn tiền 100% nếu không “Pass” kỳ thi PMP.
  • Miễn phí 100% kiểm tra kiến thức đầu vào.

90 ngày

Khoá học trực tuyến