Quản lý dự án chuyên nghiệp

TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN QUYỀN LỢI THỜI GIAN HỌC PHÍ

Đề luyện thi PMP quốc tế 1

 • Đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế 1 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc bài thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Thích hợp cho các đối tượng: Chuẩn bị cho Kỳ thi Chứng chỉ PMP Quốc tế hoặc muốn Cập nhật kiến thức của bạn về PMBOK hoặc muốn Xem lại PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 2

 • Đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế 2 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc bài thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK. ..
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 3

 • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 3 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và được cập nhật theo cấu trúc Đề thi Chứng chỉ PMP năm 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 4

 • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 4 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc đề thi Chứng chỉ PMP 2021.
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thực bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút .
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Đề luyện thi PMP quốc tế 5

 • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 5 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và được cập nhật theo cấu trúc Đề thi Chứng chỉ PMP 2021 .
 • Phù hợp với các đối tượng sau: Đang chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK …
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Bài kiểm tra được mô phỏng giống như một kỳ thi thật bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút.
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

30 ngày

Luyện thi 1450+ câu hỏi PMP mới nhất

 • Bộ đề luyện thi PMP (Project Management Professional) quốc tế với hơn 1.450 câu hỏi được biên soạn theo PMBOK mới nhất và cập nhật theo cấu trúc đề thi PMP 2021. 
 • Phù hợp với đối tượng: Chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn Cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn ôn lại kiến thức PMBOK. ..
 • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
 • Luyện tập hơn 1.450 câu hỏi được phân loại theo 18 bài kiểm tra (với 50 câu hỏi / bài kiểm tra thuộc các lĩnh vực kiến thức và quy trình); và các câu hỏi từ các lĩnh vực mới như Agile, Process, People và Business Environment.
 • Đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
 • Tỷ lệ “Đạt” hiện tại 98%.
 • Hoàn tiền 100% nếu không sẽ “Vượt qua” kỳ thi PMP.
 • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.

90 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.