Gói Tiêu chuẩn

Tính năng

Dành cho Doanh nghiệp có 01 Trung tâm/Phòng đào tạo:

 

 • Quản lý khóa học/Chương trình học
 • Quản lý học viên
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý Tư vấn viên/Seller
 • Thống kê và các tính năng khác
 • Bộ bài tập/đề thi trắc nghiệm

 

Liên hệ ngay

 

Người dùng

Bao gồm các quyền:

 

 • Admin
 • Học vụ/Giáo vụ
 • Học viên
 • Kế toán/Quản lý tài chính

Gói Nâng cao

Tính năng

Dành cho Doanh nghiệp có từ 02 Trung tâm/Phòng đào tạo trở lên:

 

 • Tất cả tính năng của Gói Tiêu chuẩn
 • Bộ tính năng cho Giáo viên
 • Bộ tính năng cho Phụ huynh

 

Liên hệ ngay

 

Người dùng

Bao gồm các quyền:

 

 • Admin
 • Học vụ/Giáo vụ
 • Giáo viên
 • Học viên
 • Phụ huynh
 • Kế toán/Quản lý tài chính

Thiết kế Website bán Khóa học chuyên nghiệp

Tính năng

 • Thiết kế giao diện riêng theo yêu cầu.
 • Bán khóa học Video và Bài tập.
 • Học viên đăng ký mua và thanh toán Khóa học trực tiếp.

Người dùng

Bao gồm các quyền:

 

 • Admin
 • Học vụ/Giáo vụ
 • Học viên
 • Kế toán/Quản lý tài chính

Khoá học trực tuyến