Corporate Sales Expert Certified (CSEC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

14.400.000vnđ
  • Chứng chỉ CSEC chứng nhận người sở hữu có thể hướng dẫn các hoạt động như xây dựng các mối quan hệ dài lâu, tương tác và đàm phán hiệu quả với các doanh nghiệp khác…
  • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Corporate Sales.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ CSSC.
  • Cấp độ của CS: Chứng chỉ CSFCCSPCCSSCCSEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1.Introduction
2.Understand Sales Value Proposition
3.Prepare Organization for Sales
4.Training for Corporates Sales
5. Sales Process – Prospecting
6.Sales Process – Conversion
7.Account Management

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.