Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.600.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ CSFC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm quan trọng của Corporate Sales; cũng như hiểu được cách thức áp dụng Bộ khung Corporate Sales để quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh Business to Business – B2B trong tổ chức.
  • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về Corporate Sales.
  • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ CSPCCSSC → CSEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Understand Sales Value Proposition

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.