Corporate Sales Fundamentals Certified (CSFC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.600.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ CSFC trang bị kiến ​​thức và chứng nhận cho người có chứng chỉ hiểu các khái niệm chính về Bán hàng Doanh nghiệp; cũng như hiểu cách áp dụng Khuôn khổ Bán hàng Doanh nghiệp để quản lý hiệu quả các hoạt động Kinh doanh từ Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp – B2B trong tổ chức
  • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về Bán hàng của Doanh nghiệp
  • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ CSPC CSSC CSEC
  • Mẫu Chứng chỉ  tham khảo
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh

(Click vào chữ màu xanh để xem thông tin đính kèm)

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 11 ngày
2. Hiểu Đề xuất Giá trị Bán hàng (Understand Sales Value Proposition) 17 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.