Corporate Sales Specialist Certified (CSSC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

10.800.000vnđ
  • Chứng chỉ CSSC chứng nhận người sở hữu có thể quản lý quy trình Sales toàn diện, như hiểu được giá trị kinh doanh của công ty, tạo mạng lưới bán hàng phù hợp, lập kế hoạch bán hàng, quản lý khách hàng…
  • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 03 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên viên Corporate Sales.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ CSPC.
  • Cấp độ của CS: Chứng chỉ CSFCCSPCCSSC CSEC
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Understand Sales Value Proposition
3. Prepare Organization for Sales
4. Training for Corporates Sales
5. Sales Process – Prospecting
6. Sales Process – Conversion
7. Account Management

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.