Đề luyện thi PMP quốc tế 3

Thời gian:

30 ngày

Giá:

400.000vnđ 200.000vnđ
  • Đề luyện thi PMP (Chuyên gia Quản lý Dự án) Quốc tế 3 được biên soạn theo PMBOK mới nhất và được cập nhật theo cấu trúc Đề thi Chứng chỉ PMP năm 2021.
  • Bài kiểm tra bao gồm 180 câu hỏi được thực hiện trong 230 phút.
  • Phù hợp với: Chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ PMP quốc tế, hoặc muốn Cập nhật kiến thức mới về PMBOK, hoặc muốn Ôn lại kiến thức PMBOK. ..
  • Chủ động đăng nhập và thực hành nhiều lần các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi.
  • Kiểm tra kiến thức miễn phí 100%.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn truy cập khóa học 230 phút

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.