Digital Marketing Fundamental Certified (DMFC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.600.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ DMFC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm, Bộ khung Digital Marketing trong việc xác định (các) kênh marketing hiệu quả cho (các) sản phẩm/dịch vụ của tổ chức.
  • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về chuyên môn Digital Marketing.
  • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ DMPCDMSCDMEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Digital Marketing (DM) Channels

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.