Digital Marketing Professional Certified (DMPC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

7.200.000vnđ 5.040.000vnđ
  • Chứng chỉ DMPC xác nhận rằng chủ sở hữu có thể xác định tất cả các hoạt động tiếp thị thông qua các thiết bị điện tử có kết nối internet để đảm bảo rằng chiến lược tiếp thị kỹ thuật số được thực hiện hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu chiến lược tiếp thị của tổ chức.
  • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhân viên Tiếp thị Kỹ thuật số chuyên nghiệp.
  • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ DMFC .
  • Cấp độ DM: Chứng chỉ DMFC DMPC DMSC DMEC .
  • Mẫu Chứng chỉ .
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 21 ngày
2. Các kênh tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing Channels) 21 ngày
3. Lập kế hoạch và phát triển các kênh DM (Plan and Develop DM Channels) 21 ngày
4. Tối ưu hóa trang web (Optimize Website) 21 ngày
5. Tối ưu hóa kênh di động (Optimize Mobile Channel) 21 ngày
6. Tối ưu hóa mạng xã hội (Optimize Social Media) 21 ngày
7. Các yếu tố quan trọng khác của kênh DM (Other Important Elememts of DM Channels) 22 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 30 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.