Digital Marketing Professional Certified (DMPC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

7.200.000vnđ
  • Chứng chỉ DMPC chứng nhận người sở hữu có thể xác định được tất cả các hoạt động marketing thông qua các thiết bị điện tử có kết nối internet để đảm bảo chiến lược digital marketing thực hiện hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu chiến lược marketing của tổ chức.
  • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Nhân viên Digital Marketing chuyên nghiệp.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMFC.
  • Cấp độ của DM: Chứng chỉ DMFCDMPCDMSCDMEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Digital Marketing (DM) Channels
3. Plan and Develop DM Channels
4. Optimize Website
5. Optimize Mobile Channel
6. Optimize Social Media
7. Other Important Elements of DM Channels

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.