Digital Marketing Specialist Certified (DMSC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

10.800.000vnđ
  • Chứng chỉ DMSC chứng nhận người sở hữu có thể lập kế hoạch, phát triển, và tối ưu hóa tất cả các kênh digital marketing phù hợp để đạt được mục tiêu marketing của sản phẩm/dịch vụ.
  • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 03 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ DMPC.
  • Cấp độ của DM: Chứng chỉ DMFCDMPCDMSCDMEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Digital Marketing (DM) Channels
3. Plan and Develop DM Channels
4. Optimize Website
5. Optimize Mobile Channel
6. Optimize Social Media
7. Other Important Elements of DM Channels

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.