ITIL Intermediate SO Certified (ILSOC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

15.600.000vnđ
  • ITIL® Intermediate Service Operation (SO) là một trong 05 modules của  ITIL® Service Lifecycle.
  • Chứng chỉ ILSOC chứng nhận người sở hữu nắm vững các chức năng, nguyên tắc, quy trình, và các hoạt động vận hành để quản lý thành công việc thực hiện các sản phẩm/dịch vụ cũng như cải thiện  IT Service Management.
  • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS
  • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
  • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ ITF4C.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Principles
3. Processes
4. Activities
5. Organization
6. Technology Considerations
7. Implementation
8. Challenges, Critical Success Factors, and Risk

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.