Khóa học Professional Negotiation (NP)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

5.100.000vnđ
  • Khóa học Chuyên gia Đàm phán cung cấp kiến thức được biên soạn dựa trên khung Hướng dẫn NBOK ™ để Đàm phán Thành công.
  • Thích hợp cho những ai muốn trở thành Nhà đàm phán chuyên nghiệp.
  • Các cấp độ: Chứng chỉ NAC →  NP
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 44 ngày
2. Các khía cạnh của đàm phán (Aspects of Negotiation) 45 ngày
3. Chuẩn bị cho Đàm phán một vấn đề (Prepare for single-issue Negotiation) 45 ngày
4. Tiến hành thương lượng một vấn đề (Conduct single-issue Negotiation) 45 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.