Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

6.800.000vnđ
  • Khóa học SSM trang bị cho bạn đủ kiến ​​thức và thực hành để quản lý hiệu quả Nhóm Scrum / Dự án / Chương trình / Danh mục đầu tư và tuân theo các quy trình Scrum.
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
  • Thích hợp cho những học viên đã theo học Khóa học SM .
  • Cấp độ Scrum: Khóa học SFC SD SM / SAM / SPO SSM / SSPO ESM.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Tổng quan về Agile và Scrum (Agile and Scrum Overview) 23 ngày
2. Vai trò Scrum (Scrum Roles) 23 ngày
3. Các giai đoạn dự án Scrum (Scrum Project Phases) 23 ngày
4. Mở rộng Scrum (Scaling Scrum) 23 ngày
5. Kết luận SMC (SMC Conclusion) 23 ngày
6. Mở rộng Scrum cho các dự án lớn (Scaling Scrum for Large Projects) 23 ngày
7. Mở rộng Scrum cho Doanh nghiệp (Scaling Scrum for the Enterprise) 23 ngày
Bài tập tình huống 18 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.