Khóa học Scrum Developer (SD) – TT

Thời gian:

180 ngày

Giá:

5.200.000vnđ
  • Khóa học SD trang bị cho bạn đủ kiến ​​thức về Scrum để thực hiện hiệu quả (các) dự án Scrum với tư cách là thành viên của Nhóm Scrum hoặc các thành viên khác làm việc / tương tác với Nhóm Scrum hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum.
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
  • Khuyến khích những học viên đã tham dự khóa học SF hoặc có Chứng chỉ SFC ™
  • Cấp độ Scrum: Khóa học SF SD SM / SAM / SPO SSM / SSPO ESM.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tài liệu).
  • Loại hình học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và lớp học (02 ngày cuối tuần hoặc 04 buổi vào các ngày trong tuần)
  • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.

 

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu về Scrum (Introduction to Scrum) 13 ngày
2. Nguyên tắc (Principles) 13 ngày
3. Tổ chức (Organization) 13 ngày
4. Cơ sở lý luận kinh doanh (Business Justification) 13 ngày
5. Chất lượng (Quality) 13 ngày
6. Thay đổi (Change) 13 ngày
7. Rủi ro (Risk) 14 ngày
8. Khởi tạo (Initiate) 14 ngày
9. Lập kế hoạch và Ước tính (Plan and Estimate) 14 ngày
10. Thực hiện (Implement) 14 ngày
11. Đánh giá và xem xét lại (Review and Retrospect) 14 ngày
12. Sự phát hành (Release) 14 ngày
Bài tập tình huống 15 ngày
Học tập trung trong lớp 2 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.