Khóa học Scrum Fundamentals (SF) – TT

Thời gian:

30 ngày

Giá:

2.000.000vnđ
  • Khóa học SF trang bị và chứng nhận cho chủ sở hữu kiến ​​thức và các nguyên tắc cơ bản về phương pháp Scrum.
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp
  • Cấp độ Cao hơn: Khóa học SD SM / SAM / SPO  SSM / SSPO ESM .
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tài liệu).
  • Số lượng học viên / lớp: tối đa 30 sinh viên.
  • Hình thức học: kết hợp giữa học trực tuyến và lớp học (01 ngày cuối tuần hoặc 2 buổi vào các ngày trong tuần).

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu về Scrum (Introduction to Scrum) 14 ngày
2. Nguyên tắc (Principles) 14 ngày
Học tập trung trong lớp 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.