Khóa học Six Sigma Black Belt (SSBB)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

9.300.000vnđ
  • Khóa học SSBB cung cấp kiến ​​thức toàn diện và thực hành thực tế để quản lý các dự án Six Sigma.
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
  • Thích hợp cho những học viên đã có Chứng chỉ LSSGBC  hoặc SSGBC ; hoặc đã tham dự Khóa học LSSGB hoặc SSGB
  • Cấp độ Six Sigma: Khóa học SSYBC SSGB / LSSGB SSBB / LSSBB. 
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu về SixSigma (Introduction to Six Sigma) 22 ngày
2. Xác định (Define) 22 ngày
3. Đo lường (Measure) 22 ngày
4. Phân tích (Analyze) 22 ngày
5. Cải thiện (Improve) 22 ngày
6. Kiểm soát (Control) 23 ngày
7. DFSS 23 ngày
Bài tập tình huống 23 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.