Lean Six Sigma Black Belt Certified (LSSBBC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

13.200.000vnđ
  • Chứng chỉ LSSBBC trang bị kiến thức và chứng nhận người sở hữu nắm vững và thực hành được tất cả các Công cụ và Kỹ thuật của Six Sigma và hiểu toàn diện về Lean để quản lý các dự án Six Sigma.
  • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
  • Phù hợp với học viên đã có Chứng chỉ LSSGBC.
  • Cấp độ của Six Sigma: Chứng chỉ SSYBCSSGBC/LSSGBCSSBBC/LSSBBC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction to SixSigma
2. Define
3. Measure
4. Analyze
5. Improve
6. Control
7. DFSS
8. More on Lean

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.