Lean Six Sigma Green Belt Certified (LSSGBC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

10.800.000vnđ 6.480.000vnđ

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu về SixSigma (Introduction to Six Sigma) 16 ngày
2. Khách hàng, các bên liên quan, và các đo lường tài chính (Stakeholders, Customers and Financial Measures) 16 ngày
3. Thành lập và quản lý Dự án SixSigma (Setting up and managing a Six Sigma Project) 16 ngày
4. Xác định (Define) 16 ngày
5. Đo lường (Measure) 16 ngày
6. Phân tích (Analyze) 17 ngày
7. Cải thiện (Improve) 17 ngày
8. Kiểm soát (Control) 17 ngày
9. Nghiên cứu thêm về Lean (More on Lean) 17 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 30 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.