Marketing Research Expert Certified (MREC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

14.400.000vnđ
  • Chứng chỉ MREC trang bị kiến thức chuyên sâu và chứng nhận người sở hữu có thể lập kế hoạch và thực hiện một dự án nghiên cứu marketing.
  • Phù hợp cho các đối tượng học viên có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Nghiên cứu Marketing.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MRSC.
  • Cấp độ của MR: Chứng chỉ MRFC MRPCMRSCMREC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Define Research Problem and Choose Research Design
3. Data Collection
4. Data Processing and Analysis
5. Data Interpretation and Reporting
6. Appendix

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.