Marketing Research Fundamentals Certified (MRFC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.600.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ MRFC trang bị và chứng nhận cho người sở hữu hiểu các khái niệm chính về Nghiên cứu Tiếp thị, cũng như hiểu được tầm quan trọng của Khung Nghiên cứu Tiếp thị trong việc thực hiện nghiên cứu tiếp thị và phân tích dữ liệu bán hàng Tiếp thị của doanh nghiệp
  • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về kiến ​​thức chuyên môn về Nghiên cứu Tiếp thị
  • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ MRPC MRSC MREC
  • Mẫu Chứng chỉ  tham khảo
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh

(Click vào chữ màu xanh để xem thông tin đính kèm)

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 13 ngày
2. Xác định vấn đề nghiên cứu và chọn thiết kế nghiên cứu (Define Research Problem and Choose Research Design) 15 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.