Marketing Research Specialist Certified (MRSC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

10.800.000vnđ
  • Chứng chỉ MRSC chứng nhận người sở hữu biết đươc cách thức nghiên cứu marketing để hiểu rõ về hành vi tiêu dùng, xác định các đặc trưng sản phẩm cuối cùng, xác định chỉ số và đo lường hiệu quả marketing, và theo dõi và cải thiện các hoạt động marketing … của tổ chức.
  • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 03 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên viên Nghiên cứu marketing.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MRPC.
  • Cấp độ của MR: Chứng chỉ MRFCMRPCMRSCMREC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Define Research Problem and Choose Research Design
3. Data Collection
4. Data Processing and Analysis
5. Data Interpretation and Reporting
6. Appendix

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.