Marketing Strategy Expert Certified (MSEC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

14.400.000vnđ
  • Chứng chỉ MSEC trang bị và chứng nhận người sở hữu có kiến thức, thực hành chuyên sâu về định vị giá trị sản phẩm/thương hiệu, xác định thị trường mục tiêu, và xây dựng chiến lược marketing phù hợp với khách hàng mục tiêu.
  • Phù hợp với các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc ≥ 05 năm trong lĩnh vực Sales và Marketing và mong muốn trở thành Chuyên gia Chiến lược marketing.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ MSSC.
  • Cấp độ của MS: Chứng chỉ MSFCMSPCMSSCMSEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Analyze Market Opportunity
3. Define Competition, Targeting, and Positioning
4. Determine Pricing and Distribution Strategies
5. Determine Metrics, Objectives, and Budget Allocation
6. Appendix

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.