Marketing Strategy Expert Certified (MSEC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

14.400.000vnđ
  • Chứng chỉ MSEC trang bị và chứng nhận cho chủ sở hữu kiến ​​thức chuyên sâu và thực hành về định vị giá trị sản phẩm / thương hiệu, xác định thị trường mục tiêu và phát triển chiến lược tiếp thị phù hợp với khách hàng mục tiêu.
  • Phù hợp với những người có trên 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bán hàng và Tiếp thị và muốn trở thành Nhà chiến lược tiếp thị.
  • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ MSSC
  • Cấp độ MS: Chứng chỉ MSFC MSPC MSSC MSEC .
  • Mẫu Chứng chỉ .
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 24 ngày
2. Phân tích cơ hội thị trường (Analyze Market Opportunity) 24 ngày
3. Xác định Cạnh tranh, Nhắm mục tiêu và Định vị (Define Competition, Targeting, and Positioning) 25 ngày
4. Xác định chiến lược định giá và phân phối (Determine Pricing and Distribution Strategies) 25 ngày
5. Xác định các chỉ số, mục tiêu và phân bổ ngân sách (Determine Metrics, Objectives, and Budget Allocation) 25 ngày
6. Phụ lục (Appendix) 25 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 30 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.