Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.600.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ MSFC trang bị và chứng nhận người sở hữu nắm được các khái niệm quan trọng của Chiến lược Marketing cũng như hiểu được mức độ quan trọng của Bộ khung chiến lược Marketing trong việc quản lý hiệu quả các hoạt động Sales và Marketing của doanh nghiệp.
  • Phù hợp cho các đối tượng mong muốn tìm hiểu về Sales và Marketing.
  • Các Cấp độ cao hơn: Chứng chỉ MSPCMSSCMSEC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Analyze Market Opportunity

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.