Marketing Strategy Fundamentals Certified (MSFC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.600.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ MSFC trang bị và chứng nhận cho người có chứng chỉ nắm được các khái niệm quan trọng của Chiến lược Tiếp thị cũng như hiểu được tầm quan trọng của Khung Chiến lược Tiếp thị trong việc quản lý hiệu quả các hoạt động Bán hàng và Tiếp thị của doanh nghiệp
  • Thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu về Bán hàng và Tiếp thị
  • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ MSPC MSSC MSEC
  • Mẫu Chứng chỉ  tham khảo
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh

(Click vào chữ màu xanh để xem thông tin đính kèm)

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 13 ngày
2. Phân tích cơ hội thị trường (Analyze Market Opportunity) 15 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.