MSP Foundation Certified (MSPFC)

Thời gian:

60 ngày

Giá:

11.000.000vnđ
  • MSP (Managing Successful Programmes) là một phương pháp quản lý các dự án/chương trình được áp dụng rộng rãi trên thế giới
  • Chứng chỉ MSP (Managing Successful Programmes) FC trang bị kiến thức và chứng nhận cho người sở hữu hiểu rõ về MSP Guidance để làm việc trong một nhóm tạo hoặc quản lý một chương trình.
  • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.
  • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
  • Khuyến khích học viên đã có kiến thức về quản lý dự án hoặc có kinh nghiệm làm hoặc tham gia vào dự án.
  • Cấp độ của MSP: Chứng chỉ MSPFCMSPPC
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Principles
3. Governance Themes Overview
4. Program Organization
5. Vision
6. Leadership và Stakeholder Engagement
7. Benefits Management
8. Blueprint
9. Planning và Control
10. Business Case
11. Risk và Issue Management
12. Quality và Assurance Management
13. Transformational Flow Overview
14. Identifying a Programme
15. Defining a Programme
16. Managing the Tranches
17. Delivering Capability
18. Realizing Benefits
19. Closing a Programme

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.