MSP Foundation Certified (MSPFC)

Thời gian:

60 ngày

Giá:

11.000.000vnđ 8.800.000vnđ
  • MSP (Quản lý các chương trình thành công) là phương pháp quản lý các dự án / chương trình được áp dụng rộng rãi trên thế giới
  • Chứng chỉ này cung cấp kiến ​​thức và chứng nhận cho những người nắm giữ Hướng dẫn MSP để làm việc trong một nhóm tạo hoặc quản lý một chương trình.
  • Chứng chỉ do AXELOS cấp.
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
  • Học viên được khuyến khích có kiến ​​thức về quản lý dự án hoặc kinh nghiệm thực hiện hoặc tham gia các dự án.
  • Cấp độ MSP: Chứng chỉ MSPFC MSPPC
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 2 ngày
2. Nguyên tắc (Principles) 2 ngày
3. Tổng quan về chủ đề quản trị (Governance Themes Overview) 2 ngày
4. Tổ chức chương trình (Programme Organization) 2 ngày
5. Tầm nhìn (Vision) 2 ngày
6. Sự tham gia của lãnh đạo và các bên liên quan (Leadership and Stakeholder Engagement) 2ngày
7. Quản lý lợi ích (Benefits Management) 3 ngày
8. Bản vẽ thiết kế (Blueprint) 3 ngày
9. Lập kế hoạch và Kiểm soát (Planning and Control) 3 ngày
10. Tình huống kinh doanh (Business Case) 3 ngày
11. Quản lý rủi ro và vấn đề phát sinh (Risk and Issue Management) 3 ngày
12. Quản lý chất lượng và đảm bảo (Quality and Assurance Management) 3 ngày
13. Tổng quan về dòng chuyển đổi (Transformational Flow Overview) 3 ngày
14. Nhận diện một chương trình (Identifying a Programme) 3 ngày
15. Xác định một chương trình (Defining a Programme) 3 ngày
16. Quản lý các công cụ (Managing the Tranches) 3 ngày
17. Khả năng cung cấp (Delivering Capability) 3 ngày
18. Nhận diện lợi ích (Realizing Benefits) 3 ngày
19. Kết thúc một chương trình (Closing a Programme) 3 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 7 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.