Negotiation Associate Certified (NAC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.200.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ NA do Ngstudy, một Hội đồng Chứng chỉ Đàm phán Toàn cầu cấp, chứng nhận rằng những người nắm giữ có hiểu biết cơ bản về khung Hướng dẫn NBOK ™
  • Thích hợp cho những người muốn có kiến thức cơ bản về Đàm phán hoặc muốn cải thiện kỹ năng đàm phán hiện tại của mình.
  • Cấp độ: Chứng chỉ NAC NPC
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh

(Click vào chữ màu xanh để xem thông tin đính kèm)

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu (Introduction) 9 ngày
2. Các khía cạnh của đàm phán (Aspects of Negotiation) 19 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.