Negotiation Associate Certified (NAC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

3.200.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ Negotiation Associate do Ngstudy, một Hội đồng toàn cầu về các chứng chỉ Đàm phán, chứng nhận người sở hữu nắm được kiến thức cơ bản về bộ khung NBOK™ Guide.
  • Phù hợp với các đối tượng mong muốn có kiến thức cơ bản về Đàm phán hoặc muốn nâng cao kỹ năng đàm phán hiện tại.
  • Cấp độ của Negotiation Management: Chứng chỉ NACNPC
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Aspect of Negotiation

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.