PRINCE2 Foundation + Practitioner Certified (P2FPC)

Thời gian:

360 ngày

Giá:

21.300.000vnđ
  • Chứng chỉ P2FPC bao gồm toàn bộ lợi ích và các chủ đề liên quan của Chứng chỉ P2FC P2PC
  • Học viên chỉ cần tham gia Bài kiểm tra Chứng chỉ P2PC
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp
  • Khuyến khích những học viên đã có kiến thức / kinh nghiệm quản lý dự án thực hiện hoặc tham gia vào các dự án
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh

(Click vào chữ MÀU XANH để xem thông tin đính kèm)

ĐĂNG KÝ nhận ngay 01 Quà tặng đến 400k tại AnnaLe Store.

Tham khảo thêm mẫu của AnnaLe Store tại Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Tiktok, và Etsy.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu và Quản lý dự án với phương pháp PRINCE2 (Introduction and Project Management with PRINCE2) 18 ngày
2. Nguyên tắc (Principles) 18 ngày
3. Giới thiệu về Chủ đề PRINCE2 (Introduction to PRINCE2 Themes) 18 ngày
4. Tình huống kinh doanh (Business Case) 18 ngày
5. Tổ chức (Organization) 18 ngày
6. Chất lượng (Quality) 18 ngày
7. Các kế hoạch (Plans) 18 ngày
8. Rủi ro (Risk) 18 ngày
9. Thay đổi (Change) 18 ngày
10. Tiến độ (Progress) 18 ngày
11. Giới thiệu về các quy trình (Introduction to Processes) 18 ngày
12. Bắt đầu một dự án (Starting up a Project) 18 ngày
13. Chỉ đạo một dự án (Directing a Project) 18 ngày
14. Khởi tạo một dự án (Initiating a Project) 18 ngày
15. Kiểm soát một dự án (Controlling a Project) 18 ngày
16. Quản lý Phân phối Sản phẩm (Managing Product Delivery) 19 ngày
17. Quản lý ranh giới giai đoạn (Managing a Stage Boundary) 19 ngày
18. Kết thúc một dự án (Closing a Project) 19 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc Luyện thi 30 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Luyện thi trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.