PRINCE2 Practitioner Certified (P2PC)

Thời gian:

360 ngày

Giá:

13.500.000vnđ
  • PRINCE2 (Dự án trong môi trường được kiểm soát) là một phương pháp quản lý dự án được áp dụng rộng rãi trong môi trường được kiểm soát
  • Chứng chỉ P2PC chứng nhận chủ sở hữu hiểu, áp dụng hiệu quả và điều chỉnh phương pháp PRINCE2® cho phù hợp với từng dự án cụ thể
  • Chứng chỉ do AXELOS cấp
  • Tham khảo Đối tượng phù hợpThích hợp cho học viên đã có Chứng chỉ P2FC
  • Cấp độ PRINCE2: Chứng chỉ P2FC P2PC 
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh

(Click vào chữ MÀU XANH để xem thông tin đính kèm)

ĐĂNG KÝ nhận ngay 01 Quà tặng đến 400k tại AnnaLe Store.

Tham khảo thêm mẫu của AnnaLe Store tại Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Tiktok, và Etsy.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu và Quản lý dự án với PRINCE2 (Introduction and Project Management with PRINCE2) 18 ngày
2. Nguyên tắc (Principles) 18 ngày
3. Giới thiệu về Chủ đề PRINCE2 (Introduction to PRINCE2 Themes) 18 ngày
4. Tình huống kinh doanh (Business Case) 18 ngày
5. Tổ chức (Organization) 18 ngày
6. Chất lượng (Quality) 18 ngày
7. Các kế hoạch (Plans) 18 ngày
8. Rủi ro (Risk) 18 ngày
9. Thay đổi (Change) 18 ngày
10. Tiến độ (Progress) 18 ngày
11. Giới thiệu về các quy trình (Introduction to Processes) 18 ngày
12. Bắt đầu một dự án (Starting up a Project) 18 ngày
13. Chỉ đạo một dự án (Directing a Project) 18 ngày
14. Khởi tạo một dự án (Initiating a Project) 18 ngày
15. Kiểm soát một dự án (Controlling a Project) 19 ngày
16. Quản lý Phân phối Sản phẩm (Managing Product Delivery) 19 ngày
17. Quản lý ranh giới giai đoạn (Managing a Stage Boundary) 19 ngày
18. Kết thúc một dự án (Closing a Project) 19 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 30 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.