COBIT Foundation v5 Certified (COBIT5C)

Thời gian:

60 ngày

Giá:

10.800.000vnđ
  • COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology), một bộ khung về Quản lý bộ máy Công nghệ thông tin được công nhận toàn cầu, giúp điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh theo mục tiêu và quy trình của IT, cung cấp các công cụ, nguồn lực, và hướng dẫn để đạt được, xác định và phối với các nhiệm vụ kinh doanh.
  • Chứng chỉ được cấp bởi AXELOS.
  • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

 

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction
2. Principles
3. Enabler
4. Implementation
5. PAM

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.