Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

12.000.000vnđ
  • Chứng chỉ SSPOC™ trang bị và chứng nhận người sở hữu đủ kiến thức và thực hành để quản lý các khía cạnh kinh doanh cũng như các bên liên quan trong các Nhóm/Dự án/Program /Portfolio Scrum.
  • Tham khảo Đối tượng học viên phù hợp.
  • Phù hợp cho các đối tượng học viên đã có Chứng chỉ SPOC™.
  • Các Cấp độ của Scrum: Chứng chỉ SFC SDCSMC/SAMC/SPOCSSMC/SSPOCESMC.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Agile and Scrum Overview
2. Scrum Roles
3. Planning in Scrum
4. Sprint Planning
5. Implementation of Scrum
6. Scrum for Large Projects
7. Scaling Scrum for Large Projects
8. Scaling Scrum for the Enterprise

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.