Scrum Fundamentals Certified (SFC™) – TT

Thời gian:

30 ngày

Giá:

4.100.000vnđ
  • Chứng chỉ SFC ™ trang bị và chứng nhận cho người có kiến ​​thức và nguyên tắc cơ bản của phương pháp Scrum.
  • Tham chiếu chi tiết Đối tượng phù hợp
  • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC .
  • Mẫu Chứng chỉ .
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
  • Số lượng học viên / lớp: tối đa 30 học viên.
  • Hình thức học: kết hợp học trực tuyến và lớp học (01 ngày cuối tuần hoặc 2 buổi vào các ngày trong tuần)

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Giới thiệu về Scrum (Introduction to Scrum) 10 ngày
2. Nguyên tắc (Principles) 10 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 7 ngày
Học tập trung trong lớp 1 ngày
Kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.