Scrum Master Certified (SMC™) – TT

Thời gian:

180 ngày

Giá:

13.300.000vnđ
  • Chứng chỉ SMC ™ trang bị và chứng nhận cho người có đủ kiến ​​thức và thực hành để đảm bảo việc triển khai hiệu quả các nhóm / dự án Scrum.
  • Xem chi tiết Đối tượng phù hợp
  • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SDC ™
  • Cấp Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC. 
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
  • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
  • Hình thức học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần).

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Tổng quan về Agile và Scrum (Agile and Scrum Overview) 29 ngày
2. Vai trò Scrum (Scrum Roles) 29 ngày
3. Các giai đoạn dự án Scrum (Scrum Project Phases) 29 ngày
4. Mở rộng Scrum (Scaling Scrum) 29 ngày
5. Kết luận (SMC Conclusion) 30 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 30 ngày
Học tập trung trong lớp 2 ngày
Kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.