Scrumstudy Agile Master Certified (SAMC™) – TT

Thời gian:

180 ngày

Giá:

15.700.000vnđ
  • Chứng chỉ SAMC ™ trang bị và chứng nhận cho người sở hữu kiến ​​thức sâu rộng và hiểu biết về các giá trị, phương pháp và sự phức tạp của Agile.
  • Tham khảo Đối tượng phù hợp .
  • Khuyến khích những học viên đã có Chứng chỉ SDC ™ hoặc SMC ™ .
  • Cấp Scrum: Chứng chỉ SFC SDC SMC / SAMC / SPOC SSMC / SSPOC ESMC. 
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (đề thi, tài liệu).
  • Số lượng học viên / lớp: tối đa 20 học viên.
  • Hình thức học tập: kết hợp giữa học trực tuyến và trong lớp học (2 ngày cuối tuần hoặc 4 buổi vào các ngày trong tuần).

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Tổng quan về Agile (Agile Overview) 14 ngày
2. Lĩnh vực Thực hành Agile (Domains of Agile Practices) 14 ngày
3. Phát triển phần mềm Lean Kanban (Lean Kanban Software Development) 14 ngày
4. Scrum 14 ngày
5. Lập trình cực hạn (Extreme Programming) 15 ngày
6. Phát triển theo hướng thử nghiệm (Test Driven Development) 15 ngày
7. Phương pháp phát triển hệ thống động (Dynamic Systems Development Methods) 15 ngày
8. Crystal 15 ngày
9. Phát triển theo hướng tính năng (Feature Driven Development) 15 ngày
10. So sánh các phương pháp Agile (Comparison of Agile Methods) 15 ngày
11. Phân tích phù hợp nhất và lập kế hoạch chớp nhoáng (Best Fit Analysis and Blitz Planning) 15 ngày
Bài tập tình huống và / hoặc luyện thi 15 ngày
Học tập trung trong lớp 2 ngày
Kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.