Six Sigma Green Belt Certified (SSGBC)

Thời gian:

180 ngày

Giá:

6.000.000vnđ
  • Chứng chỉ SSGBC trang bị kiến thức và chứng nhận cho người sở hữu nắm rõ các Công cụ và Kỹ thuật hữu ích khác nhau để cải tiến quy trình sản xuất và giảm tối đa lỗi của sản phẩm cuối cùng.
  • Tham khảo chi tiết Đối tượng học viên phù hợp.
  • Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SSYBC.
  • Cấp độ của Six Sigma: Chứng chỉ SSYBCSSGBC/LSSGBCSSBBC/LSSBBC.
  • Mẫu Chứng chỉ tham khảo.
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
1. Introduction to SixSigma
2. Stakeholders Customers and Financial Measures
3. Setting up and managing a SixSigma Project
4. Define
5. Measure
6. Analyze
7. Improve
8. Control

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.