Six Sigma Yellow Belt Certified (SSYBC)

Thời gian:

30 ngày

Giá:

2.400.000vnđ 0.000vnđ
  • Chứng chỉ SSYBC trang bị cho chủ sở hữu kiến ​​thức và xác nhận rằng chủ sở hữu đã nắm vững kiến ​​thức cơ bản về Six Sigma.
  • Tham khảo  Đối tượng phù hợp
  • Cấp độ Cao hơn: Chứng chỉ SSGBC / LSSGBC SSBBC / LSSBBC 
  • Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
  • Mẫu Chứng chỉ .

Danh sách bài học

Tên bài học Thời gian khóa học Học
Hướng dẫn mua và truy cập khóa học 1 ngày
1. Đai vàng Six Sigma (Six Sigma Yellow Belt) 28 ngày
Kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế 1 ngày

Khoá học trực tuyến

Dịch vụ

Phòng Đào tạo thuê ngoài

ASW cung cấp dịch vụ cho thuê Phòng Đào tạo trọn gói hoặc một phần với chi phí hợp lý dành cho Doanh nghiệp.

Phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp

ASW nhận thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo chuyên nghiệp để quản lý hiệu quả Khóa học, Học viên, Giảng viên, Trung tâm, và Học vụ...

Đào tạo đặc biệt

ASW cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho Doanh nghiệp như: Đào tạo nội bộ trực tuyến, và liên kết đào tạo các Khóa học trực tuyến của ASW.